Tag - Các thủ tục đăng ký đăng kiểm xe nâng heli

Các thủ tục đăng ký đăng kiểm xe nâng heli

Các thủ tục đăng ký đăng kiểm xe nâng heli
Có 2 hình thức đăng ký:

Đăng ký trực tiếp qua trang web cổng thông tin một cửa quốc gia
Gửi hồ sơ giấy tới cục đăng kiểm việt nam

1/ Hồ sơ đăng ký kiểm tra

Hồ sơ đăng kí kiểm tra do Tổ chức/cá nhân nhập khẩu lập gồm có:

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng xe nâng nhập khẩu kèm theo Bản kê chi tiết XMCD nhập khẩu và […]